Przypominamy, że dokumenty rozliczające usługę w ramach poddziałania 3.2.2 powinny zostać opisane w prawidłowy sposób, aby usługa została rozliczona.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Karta Usługi – Usługa Szkoleniowa do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, usługa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, jeżeli uczestnik po jej zakończeniu jest uprawniony do otrzymania certyfikatu/ dokumentu spełniającego:

  1. Jeden z poniższych wymogów:

Wydany certyfikat/dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie

lub

Wydany certyfikat/dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia

lub

Wydany certyfikat/dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku i został wydany po przeprowadzeniu walidacji

lub

Wydany dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się/ kształcenia na poziomie międzynarodowym

 

Do certyfikatów, dla których wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym należą m.in.:

w zakresie kwalifikacji finansowych: Certyfikaty: Dyplomowanego Pracownika Bankowego, Certyfikowanego Konsultanta Finansowego oraz Specjalisty d.s. Analizy Kredytowej wydawane przez Związek Banków Polskich, Certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Certyfikaty: z zakresu zarządzania ryzykiem, Dealera WIB/ACI Polska, z zakresu controlingu bankowego oraz certyfikat ogólnobankowy ECB EFCB (EBTN/SSKBP) wydawane przez Warszawski Instytut Bankowy, czy certyfikaty z zakresu doradztwa finansowego oparte na standardzie EFPA (European Financial Planning Association);

w zakresie kwalifikacji komputerowych/informatycznych: certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), DIGCOMP, np. certyfikat IC 3 (Internet and Computing Core Certification), ECDL (Europejski Certyfikat  Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych), Certyfikat EPP e-Urzednik, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka na poziomie bazowym (EUCIP CORE), Oracle Certyfikat Java, Certyfikaty Microsoft;

w zakresie kwalifikacji językowych: certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji „Common European Framework of Referance for Languages” np. TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA;

w zakresie kwalifikacji zarządzania projektami: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK.

 

Wskazane powyżej certyfikaty stanowią jedynie przykłady i nie należy traktować ich jako listy zamkniętej.

 

2. Lub wszystkie 3 wymagania:

dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się

i

Procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji

i

Wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: otrzymał pozytywne rekomendacje od: :

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

– związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/ sektorów

 

Dokument/certyfikat rozliczający usługę powinien spełniać jeden z wymogów wymienionych w punkcie 1) lub wszystkie w punkcie 2)

Dokumenty przedstawione do rozliczenia usługi nie spełniające powyższych warunków nie będą uznawane za kwalifikowalne.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij